خواجه عبدالله انصاری

پیر طریقت گفت : خدایا اگر کسی تو را به جستن یافت ، من تو را به گریختن یافته ام ، اگر کسی تو را به ذکر کردن یافت ، من تورا به فراموش کردن یافته ام ، اگر کسی تورا به طلب یافت ، من خود طلب از تو یافتم ، خدایا اول تو بودی و آخر هم تویی و بسی و باقی هوس !

منبع : تفسیر ادبی و عرفانی از کشف الاسرار خواجه عبدالله انصاری 

/ 0 نظر / 10 بازدید