پدر و مادر ما متهمیم !

پدر و مادر ! اگر یکی از خانم ها که وابسته به خانواده و طبقه مدرنی بوده و به خاطر فراگرفتن و شناختن حقیقتی از مذهب شما به مجلس مذهبی شما آمده و تصادفا به علت غفلتی یا عدم تسلطی ، چند عدد از موی سرش هوا خورده باشد نه تنها او بلکه همه ی خانم های این مجلس به کثیف ترین تعبیرها متهم می شوند و نه تنها خانم ها ی این مجلس بلکه خود این مجلس از ریشه و بنیاد باید برانداخته شود و نه تنها موسسه ، بلکه کتاب تحقیقی نویسنده یا نظریات علمی گوینده ای به جرن اینکه در این موسسه درس می دهد یا کنفرانس دینی ای ایراد می کند محکوم و مطرود و ملعون تلقی می شود ! می بینم این مذهب شما از طرفی این همه سختگیر و بی گذشت و خشن و متعصب است که کوچکترین لغزش را نه تنها نمی بخشد بلکه به علت آن همه فضیلت ها و فداکاری ما و حتی از خود گذشگتگی های تمام عمر یک شخص یا یک جمع را هم باطل و فاسد می شمارد ، از طرف دیگر ، چنان گشاد باز و مشتی صفت می شود که : با یک ذکر رو به قبله خواندن اگر گناهانت به اندازه کف دریاها و ریگ بیابان ها و ستاره آسمان ها باشد یکهو می بخشد و ثواب چند شهید هم بالاش ! و بدست آوردن شفاعت هم چنان آسان می شود که پیغمبران دین می گویند هرگاه صلوت بفرستی بر من و بر پیغمبران قبل از من ، ما همه شفیعان تو خواهیم بود در روز قیامت !!  

پدر و مادر ! ولایتی که تو با آن معتقد بودی چه بود ؟ می گفتی این ولایت عبارت از محبت یک انسانی به نام علی و خاندانش . وقتی پرسیدم علی کیست ؟ آن چه میگفتی و زیاد به آن تکیه می کردی معجزات و کراماات علی بود یعنی امور اختصاصی که برای ما اقتدا و تبعیت از او ممکن نیست ، حتی از شجاعت ها و جنگ ها و ذوالفقار دوسرش - به جای دو دم - ذوالفقار هم که حالا نیست که از ما و از من و از تشیع دفاع کند ! می گفتی در خیبر را معجزه آسا کنده است خوب حالا که خیبری نیست ! می گفتی : پارساییش اینجور بود که فقط و فقط نان جو می خورد ، گرسنگی می کشید ، جامه ژنده می پوشید و با چنان آب و تابی این چیزها را نقل می کردی که عملا مردم را بفقر و ناداری ترغیب کنید ! این قانع کننده نیست پدر ! مادر ! کو مکتب علی ؟ جهان بینی علی ؟ خط مشی علی ؟ شیعه باید با دانش و تقوایش و با فداکاری و از خود گذشتگی جهان را به مکتب و مذهب علی ترغیب کند نه چناچه شما هستید که مردم را از تشیع بیزار می کنید ! یکی از آقایان که یک مرد بسیار ملا و دانشمندی بود می گفت توی یک کتاب دعا نوشته شده است که هر کس این دعا را بخواند 70 قصر از یاقوت به او میدهند ! د رعوض آن در این دنیا یک اتاق 4*3 در جنوب شهر به من بده تا راحت زندگی کنم ! من دنبال ولایتی می گردم که علی رغم نظام های جاری که بر بشریت و انسان و تاریخ حاکم بوده ، مرا از سرپرستی و رهبر ی و ولایت عدل و انسانیت برخوردار کند ، ولایتی که تو بمن نشان دادی این بود که ولایت علی و حب علی یک اثر شیمیایی روی آدم دارد که اگر کسی مملو از بدی  بدکاری باشد تمام آن بدی ها به نیکیها و حسنات تبدیل میشود ! ( برخی از مفسران شیعه آیه 70 سوره ی فرقان (( یبدل الله سیئاتهم حسنات )) را این چنین تفسیر کرده اند که برای علی بیش از همه دردناک است  ، کفتی خدا گفته است که اگر محبت علی را داشته باشی در بهشتی ! هر چند معصیت خدا را کرده باشید ! و اگر علی را دوست نداشته باشی در آتشی ولو مطیع خدا باشی !!! ( رجوع کنید به کتاب دفاع از حسین شهید نوشته آقای محمد علی انصاری - قم - 1350 ) عصیان بر خدا یعنی چه ؟ یعنی عصیان بر مردم یعنی ستم و خیانت ! یعنی تجاوز به حقوق دیگران ، این ولایت تو است ....

منبع : کتاب پدر و مادر ما متهمییم  نویسنده : دکتر علی شریعتی 

/ 0 نظر / 4 بازدید