مسمومیت دارویی

مقاله علمی 

مسمومیت دارویی قسمت اول 

مسمومیت دارویی ناشی از مصرف دارو و یا مواد مخدر به شکل غلط به مقدار بیشتر از حد درمانی بروز می کند . مسمویت دارویی ممکن است تعمدی و ناشی از مصرف مقادیر بالای دارو به قصد خودکشی یا دیگر کشی صورت گیرد و یا غیر تعمدی و اتفاقی باشد و بیمار در اثر فراموشی و یا عدم اطلاع از نحوه مصرف دارو یا در اثر اشتباه والدین یا گروه درمانی با مقادیر زیاد دارو مواجه شود که منجر به مسمومیت خواهد شد . از مهمترین انواع مسمومیت اتفاقی و آن هم در کودکان می توان به مسمومیت ناشی از شربت متادون در کودکان اشاره کرد. متادون دارویی است که به عنوان جایگزین مواد مخدر به افرادیکه دارای اعتیاد به مواد مخدر گروه تریاک می باشند داده می شود . خوردن حتی یک قاشق از این شربت و یا تعداد اندکی قرص متادون در کودکان منجر به خواب آلودگی ، بیهوشی و مرگ ناشی از توقف تنفس خواهد شد.

عوارض و نشانه های مسومیت ناشی از مصرف خودسرانه دارو و مواد مخدر بر حسب نوع دارو و مقدار مصرف فرق می کند . همیشه استفراغ بلافاصله پس از مصرف صورت نمی گیرد اما ممکن است مردمک چشم ها به صورت غیر عادی گشاد یا تنگ شود.

در مسمومیت با مواد مخدر 

بیمار ابتدا خواب آلوده و سپس دچار مشکل در تنفس و قطعی آن خواهد شد. مصدوم ممکن است نشانه هایی از تزریق روی یک یا دو بازو داشته باشد. در مسمومیت با آرام بخش ها : تنفس کم عمق می شود . پوست مصدوم سرد و مرطوب می شود . ضربان سریع و ضعیف و احتمالا بیهوشی رخ می دهد.

در مسمومیت با داروهای محرک 

مصدوم هیجان زده است و به فراوانی عرق می کند و ممکن است دچار توهم و رعشه شود.

در مسمومیت با آسپرین : مصدوم ممکن است دل درد داشته باشد و استفراغ کند و استفراغ ممکن است خون آلود باشد. مصدوم ممکن است بی حال و خواب آلوده شود ، احساس می کند که گوشش زنگ می زند و اشکال در تنفس دارد و ممکن است به فراوانی عرق کند . در درمان مسمویت دارویی بدون اینکه بیمار را وادار به استفراغ نماییم باید پس از کنترل علایم حیاتی وی ، با همراه داشتن جعبه دارویی ، مصدوم را به اور‍‍ژانس بیمارستان برسانید تا اقدامات لازم انجام شود ...

ادامه دارد ....

منبع : ژورنال علمی و تحقیقاتی Iran Pharmacisti Association شماره 30 پاییز 93

/ 0 نظر / 9 بازدید